glastak balkongrutan, inglasning med skjutsystem på Lidingö

Inglasning

Skjutsystem

Inglasning med skjutsystem är glas från golv till tak med eller utan ramar.

Glasen skjuts åt sidan i maximalt fyra spår. Lämpat för uteplatser.

Kostnadsfri offert?
Skjutsystem
MED RAM

Skjutsystem med ram är glas från golv till tak. Kan väljas med eller utan spröjs. 

Glasen skjuts åt sidan i maximalt fyra spår.

Skjutsystemet är mest lämpat för inglasning av uteplatser där man oftast har mer utrymme. 

Det går att montera skjutsystem på balkonger men där rekommenderar vi istället våra vik-in system för att utnyttja så mycket av ytan som möjligt.

Kontakta en säljare.

balkongrutan skjutsystem med ram
balkongrutan inglasat uterum

Utsida (stängt läge)

balkongrutan uterum inglasat delat system och skjutsystem

Insida (halvöppet läge)

balkongrutan altaninglasning inglasning av uteplats på Lidingö, glastak med skjutsystem
balkongrutan inglasad uteplats, inredning och interiör
glastak, inglasning, fastglas och skjutsystem balkongrutan
glastak balkongrutan, inglasning med skjutsystem på Lidingö
balkongrutan skjutsystem ramfritt
Skjutsystem
UTAN RAM

Det ramfria skjutsystemet har samma funktioner som det med ram, enda skillnaden är att det då saknar ramar mellan glasen. 

Systemet går även att låsa vid behov.

Kontakta en säljare.

balkongrutan skjutsystem öppet läge

Utsida (öppet läge)

balkongrutan skjutsystem stängt läge

Utsida (stängt läge)

Kostnadsfri
Offert?

Kontakta en av våra säljare idag