Markarbete: Hur gör vi?

Markarbete: Hur gör vi?

När vi glasar in uteplatser krävs det oftast markarbete innan inglasningen kan monteras. Detta för att säkerställa att inglasningen fungerar optimalt och inte rör på sig.

Hur gör vi?

Först markerar vi ut inglasningens placering, sedan sågar vi ur och plockar upp markplattorna. Därefter gräver vi för att göra plats åt balkar och plintar som monteras i marken. Vi lägger sedan snyggt tillbaka markplattorna och påbörjar montage av inglasningen.