balkongrutan montör inglasning av balkong

Balkongrutan

Integritetspolicy

Denna sida finns för att du som besökare ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Läs igenom vår policy för att få en bättre förståelse för hur vi hanterar uppgifterna.

Vilka är Balkongrutan?

GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation. Lagen är en uppsättning av förordningar som skyddar Europas medborgares integritet och säkerställer att deras personuppgifter hanteras korrekt, säkert och öppet.

Lagen kan sammanfattas med syftet att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den innehåller också regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Dataskyddspolicy

Genom att använda vår sida eller ingå avtal med oss, så accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi på Balkongrutan Mälardalen AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster då du direkt eller indirekt kan komma ge oss information om dig själv på olika sätt.

Vilken information samlar vi in om dig?

När du interagerar och/eller fyller i ett formulär på vår webbplats, kan du bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller annan information som behövs för att slutföra formuläret. Dessa fält kan komma att ändras över tid för att uppfylla uppsatt syfte med formuläret.

Hur använder vi informationen?

Vi kan komma att använda informationen när du registrerar ett konto på webbplatsen, genomför ett köp, anmäler dig till nyhetsbrev, svarar på ett frågeformulär eller marknadskommunikation, samt när du navigerar webbplatsen eller använder specifika webbplatsfunktioner.

Vilka delar vi informationen till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din personliga information om dig som kund eller webbplatsbesökare så länge som det finns en aktiv kundrelation, eller under den period för vilken vi behöver lagra informationen för att fullfölja syftet som nämns i denna policy. Efter uppsägning av avtal eller avanmälan, kommer vi att radera eller anonymisera din personliga information inom en skälig tidsperiod efter det att uppsägning eller avanmälan har skett, förutom vid de fall där Svenska eller Europeiska lagar, domstolar eller myndigheter har andra krav. Din personliga information kan också komma att sparas på grund av legala förpliktelser, eller för legitima anledningar, såsom att upprätthålla den svenska bokföringslagen. Information som lagrats i samband med att du har kontaktat oss kommer att sparas tills dess att vi inte längre har en förpliktelse till dig. Vid uppsägning eller avanmälan, kan vi komma att lagra din data med legitima skäl som bevis för beställningar eller för återkommande ärenden.

Dina rättigheter

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Du har rätt att lämna klagomål till oss eller till datainspektionen beträffande personuppgifts behandling och inhämtning av information. Kontakta oss på info@balkongrutan.se om du har några frågor gällande policyn.

COOKIES & REGLER

Läs mer om hur vi hanterar cookies här.

balkongrutan inglasning parklinden järfällabalkongrutan inglasning parklinden järfälla

Kundservice

Behöver du hjälp?
balkongrutan inglasningar för bostadsrättsförening i järfälla, för föreningar balkongrutan mälardalen ab balkongrutan inglasningar för bostadsrättsförening i järfälla, för föreningar balkongrutan mälardalen ab

Försäljning

Kostnadsfritt hembesök?